2018. május 23., szerda

ECL Nyelvvizsga


Azt csiripelik a verebek, hogy nagy dolgok vannak készülőben Vácott, az ECL-vizsgáztatás és a vizsgára való felkészülés terén. Egy összefogás alakul, és ennek kapcsán úgy éreztem jónak, ha megismertetem a kedves olvasókat ezzel a népszerű nyelvvizsgával.
Az ECL nyelvvizsga hazánkban jelenleg három akkreditált nyelvet foglal magában: az angolt, a németet és a magyart (idegen anyanyelvűeknek). Ez azt jelenti, hogy ezekből a nyelvekből a vizsga hazánkban és nemzetközileg is elfogadott. További vizsganyelvek is vannak a listájukon, mint például az olasz, francia, román, szlovák vagy héber; ezek mindegyike kiegészítő vizsga nélkül, honosítással akkreditálható.
A nyelvvizsga szintjeit betűkkel jelzik. Az A2 szint a belépő, a B1 az alapfok, a B2 a középfok és a C1 a felsőfokot jelenti.
A B2 szinten, ami most már kötelező a felsőfokú tanulmányokhoz, követelmény, hogy meg kell érteni a szóbeli kommunikáció lényegét, mindennapi, általános társalgási témákban. Képesnek kell lennie folyamatos, könnyed kommunikációra. Hosszabb, összefüggő szöveget tud alkotni mind szóban, mind írásban, méghozzá változatos témakörökben. Képes véleményét kifejteni, előnyöket-hátrányokat mérlegelni, érvelni, összegezni és értékelni. Nyelvtanilag biztos a tudása. Önállóan olvas, gazdag a szókincse. Megérti összetettebb témájú szövegek lényegét. Olvasott szövegből ki tud szűrni információt.
A különböző szinteken más és más követelményeket támasztanak a szókincs, a nyelvtan vagy a különböző kompetenciák terén. A megfelelő szint kiválasztása a sikeres nyelvvizsga egyik alapja. Ha valaki nem áll azonos szinten a különböző készségekből, akkor neki ajánlott részvizsgát tenni szóban, avagy írásban.
Az írásbelin az olvasáskészséget és a beszédértést vizsgálják. Itt vannak feleletválasztós feladatok, írott szöveg olvasásának értése feladatokkal, mondatok vagy összefüggő szöveg kiegészítése szavakkal, táblázat kiegészítése, vagy válaszadás kérdésekre. Írott szöveget is kell alkotni, például levelet, esszét, cikket írni. Az írásbeli feladatokhoz szótár használata megengedett. Érdekesség hogy fordítás és nyelvtani teszt NINCS az ECL vizsgán.
A szóbelin párbeszéd zajlik, illetve kép alapján témakifejtés. A párbeszéd nem a vizsgázatóval folyik, hanem a vizsgázók párban beszélgetnek egymással, ahol az egyik vizsgáztató moderátori szerepet tölt be. A párok előre megválaszthatják egymást, tehát ha a barátoddal vagy ismerősöddel együtt szeretnél vizsgázni, akkor az ECL-nél ezt megteheted. A beszélgetésről hangfelvétel készül, amit a célnyelvi országba küldenek ki értékelésre.
Egy komplex vizsga akkor számít sikeresnek, ha mind a négy készségből legalább 40%-ot teljesített a vizsgázó, és ha az összeredmény átlaga legalább 60%.
Magyarországon több mint ötven városban (köztük Vácott is!) találhatók ECL vizsgaközpontok, Budapesten tíz helyen lehet vizsgázni. A komplex vizsga díja szinttől függően átlagosan 18.000 és 29.000 forint között van. Szerencsére már életbe lépett a törvény, hogy a sikeres nyelvvizsga díját az állam utólag visszafizeti (erről korábban már írtam).
A megfelelő felkészüléshez segítenek az ECL online próbavizsgák. Kaphatók ECL mintateszt-füzetek megoldó-kulccsal, hang- illetve képanyaggal. Angol, német és olasz nyelvből léteznek nyelvi gyakorló könyvek CD-melléklettel.
Természetesen indítanak nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamokat, és ez így van Vácott is. A Deutch Haus-English House nyelviskola bármelyik angol nyelvvizsgára felkészít köztük az ECL-re is. Vácon az ECL vizsgahely az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Idegen Nyelvi Tanszéke a Szent Miklós téren.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése