2018. október 8., hétfő

Pici gyerek nyelvet tanul


Vannak, akik azt mondják, hogy egy gyerek akkor kezdjen el idegen nyelvet tanulni, amikor már az anyanyelvén jól tud. Hogy ez mit jelent, arról viszont megoszlanak a vélemények. Tud egész mondatokban beszélni? Akkor akár már 2-3 évesen is belevághat. Ismeri az írás-olvasás alapjait? Ezek szerint 6-7 éves kor az ideális. Szabatosan fogalmaz, helyesen ír, folyékonyan olvas? Ennek megfelelően pedig akár 10 éves korra is kitolódhat a nyelvtanulás kezdete.
Amikor mi gyerekek voltunk, az orosztanulást negyedik osztályban kezdtük. Ez volt az úgynevezett alapozó év, akkor még csak ismerkedtünk a nyelv hangzásával meg a cirill betűkkel, a valódi nyelvtanulás ötödik osztályban kezdődött. Ugyanez most a helyzet az én lányomék iskolájában, ahol a 9-10 évesek még játékosan, dalokkal, mondókákkal, képekkel, képregényekkel, és persze főleg szóban angoloznak.
Vannak, akik a korábbi nyelvtanulás hívei. A Waldorf iskolákban például már az első osztályban elkezdik az idegen nyelvvel való ismerkedést, méghozzá rögtön kettővel. Igyekeznek, hogy lehetőség szerint kettő különböző (germán, latin avagy szláv) nyelvcsaládhoz tartozzon a két nyelv. Alsó tagozatban még főleg szóban, énekek és mindennapi szituációk segítségével zajlik a nyelvtanulás. A foglalkozásokon magyar szó nem hangzik el!
Vannak, akik még ennél is sokkal korábbra mennek vissza az időben. A Helen Doron azt a módszert utánozza, ahogyan a csecsemők tanulnak nyelvet. Az anyanyelvi módszernél nem írnak és olvasnak, hanem beszélnek és megértenek. A Baba-Mama angol igazából egy hét részből álló komplex fejlesztés: az angol nyelv mellett fejlődnek a kicsi szociális készségei, a mozgása, zenei és ritmusérzéke. Sőt, a Helen Doronnal el lehet sajátítani egyfajta baba jel-nyelvet is!
Nem korai ez még? A kérdés jogosnak hangzik, de a módszer támogatói szerint minél fiatalabb a gyerek, annál jobb lesz a kiejtése, és annál könnyebben érez rá a nyelvtanra is. Ezt segíti a hanganyag hallgatása, a pozitív megerősítések, az utánzó nyelvtanulás. A kisbabák életét a születés utáni képzés és a megfelelő környezet határozza meg.
A cél, hogy a gyerekek minél több érzékszervükkel szívják magukba a tudást. Az óvodás korosztálynál központi szerepet kap a játék és a mese. A rengeteg ismétlésnek köszönhetően szinte beleivódnak az agyba a különböző nyelvi szerkezetek.
A kisiskolások számára rajzfilmes módszert ajánlanak, és olyan komplex tevékenységeket, melyekkel életre kelthetik a szereplőket. Ebben a korban már elkezdődhet az írás és az olvasás tanítása is. Gyerekklub, online játékok, oktatóprogramok, mobil applikáció, internetes rádió és video-csatorna áll a korai nyelvtanulók rendelkezésére.
Fontos, hogy korai nyelvtanulás esetén minél rendszeresebben, ideális esetben naponta gyakoroljunk. Nem kell sok idő hozzá, elég csupán 15-20 perc. És mi a helyzet a motivációval? A kicsik természetes kíváncsiságát még könnyű kielégíteni. Alap a humor is, mert nevetve sokkal könnyebb nyelvet tanulni.
Ezt a folyamatot igazából nem is nyelvtanulásnak, hanem nyelvelsajátításnak nevezzük. A foglalkozások kizárólag idegen nyelven zajlanak, semmit sem fordítanak le magyar nyelvre. Ezt ösztönös módszernek is nevezik. Így a lehető legtermészetesebb a folyamat.
A korai nyelvtanulás esetén nem csak azt a célt érhetjük el, hogy a gyerek elsajátít egy idegen nyelvet. Egyfajta más gondolkodásmódot és egészséges önbizalmat is ad.
(A cikk megírásához Hőss Klára, a Helen Doron magyarországi meghonosítója nyújtott segítséget, hála neki érte!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése